Hoeveel kan ik lenen? Een vraag die veel wordt gesteld. Hoewel de vraag 'hoeveel kan ik lenen' een vrij simpele vraag is, komen er toch een aantal factoren bij kijken die bepalen hoeveel u kunt lenen.

Ook op de vragen zoals, hoeveel kan ik maximaal lenen en hoeveel kan ik lenen voor een woning, zijn te algemene vragen om 123 antwoord op te geven.

Op 'hoeveel kan ik lenen' proberen wij u desondanks toch enigszins antwoord te geven op deze vraag.

Hoeveel kan ik lenen

Inleiding – hoeveel kan ik lenen

We kunnen verschillende situaties aanhalen waarin het interessant is om een lening af te sluiten. De ene lening zult u afsluiten voor een bedrag van amper enkele honderden euro’s terwijl een andere lening al snel wordt aangegaan voor tienduizend of zelfs honderdduizend euro. Alvorens een krediet af te sluiten is het dan ook zeer belangrijk om te weten welk bedrag u precies kunt lenen. Heeft u bijvoorbeeld wel voldoende inkomen om een grote hypothecaire financiering af te lossen? Achterhalen wat de mogelijkheden zijn, is steeds interessant, zeker wanneer u later niet voor onaangename verrassingen wil komen te staan.

Lening aanvragen

Een lening aanvragen kan bij Beobank makkelijk online, op een eenvoudig manier de simulator gebruiken en de mogelijkheden bekijken. Online krijgt men een zicht op de verschillende leningen die mogelijk zijn, de kosten die erbij horen en de maandelijkse betalingen die voldaan moeten worden. Eens de aanvraag is ingediend krijgt men een overzicht van de documenten die nodig zijn voor de afhandeling van de kredietaanvraag. Dan volgt een contract dat door beide partijen ondertekend moet worden vooraleer het geld ter beschikking wordt gesteld. Afhankelijk van het bedrag dat men wil lenen en het doel van het aangevraagde geldbedrag, is het aangeraden om een afspraak te maken met een werknemer voor advies op maat.

Een lening aanvragen in het kantoor

kantoor1Een  lening op maat wordt bij voorkeur aangevraagd in een kantoor van Beobank. Vooraf kan men natuurlijk wel de nodige informatie opzoeken op de website om een eerste idee te krijgen van de mogelijkheden. Een afspraak kan telefonisch of online gemaakt worden in een kantoor in de buurt. Het is aangeraden om zoveel mogelijk documentatie mee te nemen naar de afspraak voor een snelle beslissing en afhandeling mogelijk te maken . Een medewerker zal advies op maat geven en samen met de aanvrager nagaan welke kredietvorm het interessantste is. Soms kunnen afspraken op maat gemaakt worden op gebied van de voorwaarden, looptijden en bedragen.

Een lening online aanvragen

Indien de lening in ieder opzicht standaard is, kan ze online aangevraagd worden. Een mooi voorbeeld hiervan is de kredietlijn van Beobank die verbonden is aan een kredietkaart. Dit type krediet is het snelste behandeld indien ze online wordt aangevraagd gezien het enkel standaard documenten betreft. Met enkele klikken heeft men de juiste documenten in handen en weet men exact welke informatie Beobank nodig heeft. Probeer het maar eens zelf.

Maximaal lenen

Voor iedereen geldt dat er een maximale som is die geleend kan worden afhankelijk van de financiële situatie. De financiële situatie wordt bepaald door een combinatie van inkomsten, maandelijkse lasten en eventuele andere vaste uitgaven. Ook de consistentie van de inkomsten speelt een grote rol. Uiteindelijk is het doel om de financiële zekerheid van een persoon niet in het gedrang te brengen door het toekennen van een krediet. De maximale som is het bedrag dat maximaal ontleend kan worden zonder zichzelf in financiële moeilijkheden te brengen. In normale omstandigheden mogen de vaste uitgaven, inclusief de maandelijkse betalingen voor de lening, niet hoger liggen dan een derde van de inkomsten, maar in praktijk is dit vaak anders.

Waarom is er een maximaal bedrag vastgelegd?

Het maximale bedrag dat men kan lenen is vastgelegd om mensen tegen zichzelf te beschermen. Iedereen heeft wel iets wat hij of zij graag zou willen hebben, maar niet kan betalen. Een krediet biedt dan vaak de uitkomst. Maar wanneer men de lening ook niet kan betalen, eindigt men met heel wat problemen die vermeden hadden kunnen worden. Het maximale bedrag gaat dit tegen. Doordat wordt vastgelegd welk bedrag maximaal betaald kan worden voor een persoon, is er de zekerheid dat de lening zonder problemen afgelost kan worden.

calculator1Het maximale bedrag berekenen

Om het maximale bedrag te kennen, moet men een overzicht maken van alle maandelijkse uitgaven en inkomsten en zien hoeveel hier maandelijks nog bij kan voor men een derde van zijn inkomsten moet afgeven aan het begin van iedere maand. Op die manier kent men zijn maximale maandelijkse som. Aan de hand van deze som kan dan het maximaal te ontlenen bedrag bepaald worden. Dit bedrag zal afhankelijk zijn van de rente die een instelling vraagt. Bij een lage rente of een langere termijn zal het maximale bedrag hoger liggen. Om dit te berekenen kunt u het beste gebruik maken van de kredietsimulator die door diverse aanbieders op hun website staat zoals van Cetelem , Beobank  en  Cofidis .

Lening op afbetaling

Verminder uw kosten op termijn, kies voor een lening op afbetaling

Inleiding – Lening op afbetaling

Wie een financiering aangaat zal er in de meeste gevallen voor kiezen om een beroep te doen op een lening op afbetaling. Een lening op afbetaling wordt algemeen gezien dan ook veelal de interessantste financiering op de markt genoemd. Dit vooral omdat de kosten stelselmatig kleiner worden en omdat de hoogste kostprijs dus aan het begin van de lening betaald moet worden. Een lening op afbetaling staat u als kredietnemer doorgaans ook toe om meer te lenen dan bij een aflossingsvrije lening het geval is. De kans dat u in wanbetaling gaat is bij een lening op afbetaling voor de bank immers veel kleiner. Dit heeft ook een rechtstreekse invloed op de kostprijs van de lening, want een lening op afbetaling is doorgaans goedkoop.

Lenen voor een huis

Veilig en goedkoop veel geld lenen voor een huis

Inleiding – Lenen voor een huis

Geld lenen met als doel om de aankoop van een woning te financieren is altijd spannend. Wanneer u van plan bent om geld te lenen voor een huis bent u er zich immers van bewust dat u niet zomaar een financiering aangaat, in tegendeel. Een lening die u de mogelijkheid biedt om geld te lenen voor een huis is een zware en hoge lening waar u heel wat jaren van uw leven rekening mee zult moeten houden. Geld lenen voor een huis is tegenwoordig ook op verschillende manieren mogelijk. U bent dan ook met andere woorden niet langer verplicht om een gewone hypothecaire lening op afbetaling af te sluiten zodat u de afbetaling van uw woonkrediet kunt aanpassen op uw eigen wensen. We vertellen er u in dit artikel graag meer over.

Verantwoord lenen

Op een veilige en verantwoorde manier !

Inleiding

Naast de klassieke kredietvormen, bestaan er vandaag de dag ook heel wat kredieten waarvoor u niet dient te voldoen aan strenge voorwaarden. Dit heeft er meteen voor gezorgd dat de term verantwoord lenen steeds vaker in het dagelijks leven te horen valt. Het is natuurlijk één ding om een krediet te nemen, maar het is nog iets helemaal anders om dat op een verantwoorde manier te doen.Wanneer u van plan bent om een krediet te nemen, is het hoe dan ook zeer belangrijk om in eerste instantie na te gaan wat uw mogelijkheden zijn. Veel mensen nemen te grote bedragen, waardoor men op een zeker ogenblik flink in de problemen komt en dat is natuurlijk iets wat u perse zult willen vermijden.

Geld lenen zwarte lijst

Ook mensen die op de zwarte lijst staan kunnen geld lenen

zwartelijst1Inleiding – Geld lenen zwarte lijst

Algemeen wordt aangenomen dat geld lenen wanneer u op de zwarte lijst staat niet mogelijk is, maar is dat ook wel echt zo? Geld lenen wanneer u op de zwarte lijst staat is natuurlijk niet voor de hand liggend. Juist het feit dat u op de zwarte lijst staat geeft immers weer dat u in het verleden met een bepaalde schuld te maken heeft gehad. Die schuld heeft er voor gezorgd dat uw geloofwaardigheid bij banken in het gedrang is gekomen en dat is meteen ook de reden waarom er u waarschijnlijk geen enkele bank nog een lening wil verstrekken… althans op het eerste zicht, want wanneer u verder kijkt dan uw neus lang is zult u zien dat er wel degelijk nog mogelijkheden zijn om geld te lenen wanneer u op de zwarte lijst staat.

Starterslening

Startende initiatieven ondersteunen met een goede financiering

Inleiding – Starterslening

starterslening1De starterslening is een kredietvorm waar in het verleden reeds heel wat om te doen is geweest. De starterslening kenmerkt zich ook omwille van z’n diverse werking. Ieder Europees land beschikt bijvoorbeeld wel over een starterslening, maar steeds in een andere vorm en met andere voorwaarden. In België is de starterslening een lening die uitsluitend wordt toegekend aan startende ondernemers. Door middel van de starterslening hopen de Belgische overheid en de banken startende ondernemers een hart onder de riem te steken zodat ze samen met hun bedrijf een mooie toekomst tegemoet kunnen gaan.

Lenen zonder inkomen

Geld lenen zonder inkomen, maar met de nodige zekerheid, het kan!

Inleiding – Lenen zonder inkomen

Geld lenen zonder inkomen blijft binnen de financiële wereld een heikel punt. Het is natuurlijk zo dat mensen ook zonder inkomen nood kunnen hebben om op een zeker ogenblik geld te lenen en dan is het voor die mensen belangrijk om te weten wat hun mogelijkheden zijn. Dat die mogelijkheden niet altijd even uitgebreid zijn spreekt voor zich. Geld lenen zonder inkomen is vooral een kwestie van goed na te denken over welke financiering u aan kunt. Het heeft immers geen enkele zin om een financiering af te sluiten die u wel voorziet van een aardige som geld, maar die u niet kunt afbetalen. Lenen zonder inkomen mag dan met andere woorden wel mogelijk zijn, ongevaarlijk is het zeker niet.

Overbruggingskrediet

Een geschikt krediet voor wie een bepaalde termijn wenst te overbruggen

Inleiding – Overbruggingskrediet

Wanneer u er voor kiest om een krediet af te sluiten is het veelal de bedoeling om de afbetaling van dat krediet niet alleen in fasen plaats te laten vinden, maar ook te spreiden over verschillende jaren. Althans dat is normaal het geval, want bij een overbruggingskrediet is dat bijvoorbeeld niet het geval. Een overbruggingskrediet is immers een krediet dat zoals de naam reeds laat vermoeden vooral geschikt is voor mensen die op zoek zijn naar een krediet om een bepaalde termijn mee te overbruggen. Een overbruggingskrediet is eigenlijk een soort van hypothecaire lening die kan worden afgesloten door mensen die reeds over een woning beschikken, maar van plan zijn om een nieuw huis aan te kopen. We vertellen er u in dit artikel graag meer over.