Inleiding – hoeveel kan ik lenen

We kunnen verschillende situaties aanhalen waarin het interessant is om een lening af te sluiten. De ene lening zult u afsluiten voor een bedrag van amper enkele honderden euro’s terwijl een andere lening al snel wordt aangegaan voor tienduizend of zelfs honderdduizend euro. Alvorens een krediet af te sluiten is het dan ook zeer belangrijk om te weten welk bedrag u precies kunt lenen. Heeft u bijvoorbeeld wel voldoende inkomen om een grote hypothecaire financiering af te lossen? Achterhalen wat de mogelijkheden zijn, is steeds interessant, zeker wanneer u later niet voor onaangename verrassingen wil komen te staan.

Hou rekening met uw inkomen

De hoogte van het krediet dat u kunt aanvragen is vooral afhankelijk van uw financiële situatie. Een stabiele inkomstenstroom is daarvoor essentieel. Alvorens een krediet af te sluiten is het dan ook zeer belangrijk om even stil te blijven staan bij uw inkomen. Voor erg grote leningen zoals een hypotheek geldt dat de bank tegenwoordig eist dat u minimum 1000 euro per maand overhoudt. Met dit geld moet u immers eten en drinken kunnen kopen, de elektriciteit kunnen betalen, etc. Wanneer u een partner heeft spreekt het voor zich dat u beide inkomens ook samen kunt evalueren.

Is meer lenen dan ik eigenlijk kan een goed idee?

Wanneer u probeert uit te zoeken hoeveel u precies kunt lenen is de kans groot dat u het antwoord op bovenstaande vraag reeds weet. Meer geld vragen dan u daadwerkelijk kunt betalen, is in ieder geval nooit een goed idee. Sterker nog, de kans is groot dat de bank u die mogelijkheid ook niet zal bieden. Vooraleer een bank u een krediet verstrekt zal deze immers altijd nagaan welk bedrag u maandelijks kunt afbetalen. Als u meer wilt dan het bedrag dat berekend is, dan is de kans bijzonder groot dat de bank hier niet in mee gaat. Weten welk bedrag u kunt lenen is dus ten allen tijde een goede maatstaf voor het krediet dat u bij de bank aanvraagt. Dat doet u tegenwoordig door de kredietsimulator te gebruiken die op de websites van verschillende banken en kredietverstrekkers staan.