Ook mensen die op de zwarte lijst staan kunnen geld lenen

zwartelijst1Inleiding – Geld lenen zwarte lijst

Algemeen wordt aangenomen dat geld lenen wanneer u op de zwarte lijst staat niet mogelijk is, maar is dat ook wel echt zo? Geld lenen wanneer u op de zwarte lijst staat is natuurlijk niet voor de hand liggend. Juist het feit dat u op de zwarte lijst staat geeft immers weer dat u in het verleden met een bepaalde schuld te maken heeft gehad. Die schuld heeft er voor gezorgd dat uw geloofwaardigheid bij banken in het gedrang is gekomen en dat is meteen ook de reden waarom er u waarschijnlijk geen enkele bank nog een lening wil verstrekken… althans op het eerste zicht, want wanneer u verder kijkt dan uw neus lang is zult u zien dat er wel degelijk nog mogelijkheden zijn om geld te lenen wanneer u op de zwarte lijst staat.

Hoeveel kunt u lenen wanneer u op de zwarte lijst staat?

In eerste instantie zult u natuurlijk willen weten hoeveel u precies kunt lenen wanneer u op de zwarte lijst staat. Het spreekt voor zich dat dit voor iedereen anders is. Ook wanneer u op de zwarte lijst staat is het voor een bank of andere kredietverstrekker immers belangrijk om te weten hoeveel u iedere maand verdient. Daarnaast is het ook belangrijk om te weten hoeveel van het bedrag dat u ontvangt reeds is voorbehouden voor een eventuele schuldaflossing, vaste kosten, etc. Het resterende bedrag geeft in principe een goede weerspiegeling van wat u iedere maand zou kunnen afbetalen. Let wel, “zou kunnen”, want de kans is groot dat de bank geen afbetaling voor het volledige bedrag zal willen uitlenen. Doorgaans kunt u er rekening mee houden dat u zo’n 50 tot maximum 75 procent van het resterende bedrag kunt gaan afbetalen.

Hoe lenen wanneer u op de zwarte lijst staat?

Dan rest natuurlijk nog de vraag hoe u kunt lenen wanneer u op de zwarte lijst staat. Hierbij is het belangrijk om er rekening mee te houden dat er verschillende vermeldingen op de zwarte lijst bestaan. Er is de gewone vermelding voor mensen die met schulden zijn opgezadeld en die er geen uitweg meer uit zien, maar er is ook een vermelding voor wie wel nog schulden heeft, maar deze netjes afbetaald. Wanneer u tot de eerste groep behoort is de kans groot dat u een lening bij een gewone bank kunt vergeten. Behoort u echter tot de tweede groep en kunt u voldoende financiële zekerheden aan de bank aanbieden, dan is de kans groot dat deze alsnog bereid zal zijn om u een lening aan te bieden. Lenen wanneer u op de zwarte lijst staat is dus mogelijk.