Een interessante financiering voor een groene en duurzame investering

Inleiding – Groene lening

Een groene lening is een lening die door mensen kan worden afgesloten die van plan zijn om te investeren in groene en duurzame toepassingen. Zoals u waarschijnlijk wel reeds weet is er de laatste tijd wat de groene lening betreft echter het één en ander veranderd. Het fiscaal voordeel op een groene lening werd niet alleen teruggedrongen, ook de zaken waarvoor u een dergelijke financiering kunt afsluiten worden aanzienlijk beperkt. Dit zorgt er voor dat een groene lening niet langer zo interessant lijkt als vroeger het geval was, maar is dat ook wel zo? We vertellen er u in dit artikel graag meer over.

Hoeveel kan ik lenen met een groene lening?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen kunnen we zeggen dat de groene lening nog steeds interessant kan zijn voor bepaalde investeringen. Het probleem is vandaag de dag vooral dat het aantal investeringen waarvoor een groene lening kan worden afgesloten beperkt worden. Onderzoek dus eerst of uw investering in aanmerking komt voor een groene lening of niet. Is dat het geval, dan volgt natuurlijk meteen de tweede vraag, namelijk hoeveel u kunt lenen met behulp van een groene lening. Het bedrag dat u kunt lenen met een groene lening wordt steeds gebaseerd op uw investering. U dient aan de bank een ondertekende factuur of offerte voor te kunnen leggen waaruit moet blijken hoeveel u voor uw investering moet betalen. Het is exact dat bedrag dat u maximaal kunt lenen met behulp van een groene lening.

Waar rekening mee houden bij het afsluiten van een groene lening?

Bij het aanvragen van een groene lening zult u met een aantal zaken rekening moeten houden. Het aanvragen van een groene lening is vanuit dat opzicht ook iets complexer dan het aanvragen van een andere gewone lening. U zult bijvoorbeeld een document aan de bank moeten kunnen voorleggen waaruit blijkt welke werken er precies zullen worden uitgevoerd en vooral voor welk bedrag. Dit is één van de belangrijkste vereisten bij het aanvragen van een groene lening. De bank wil er immers ten allen tijde zeker van zijn dat het geld dat u krijgt door middel van een groene lening ook echt voor een investering in groene en duurzame toepassingen wordt gebruikt. Verder zijn de normale vereisten op een krediet van toepassing.