Leen niet teveel voor de aankoop van uw nieuwe auto.

Inleiding – hoeveel kan ik lenen voor een auto?

Specifiek voor een lening die wordt afgesloten om een auto te financieren geldt dat deze vaak wordt afgesloten voor een veel te hoog bedrag. Kredietnemers willen immers ten allen tijde een zo optimaal mogelijk bedrag voor hun auto lenen zodat er een bepaalde reserve kan worden aangelegd. Op zich is dit geen probleem, al heeft deze reserve helaas wel een rechtstreekse invloed op de kostprijs van uw lening. Geld lenen voor een auto moet ook altijd aanzien worden als een “overbodige kost” omdat een auto na verloop van tijd alleen maar in waarde zal dalen. Omwille van deze reden is het dan ook zeer belangrijk om te weten hoeveel u precies kunt lenen voor de aankoop van uw nieuwe auto.

Hoeveel kan ik bij de bank lenen voor de aankoop van een auto?

Net zoals bij andere leningen is het ook bij de autolening zo dat de bank u slechts een beperkte financiering zal willen verstrekken. In het geval van de autolening wordt deze steeds toegekend aan de hand van de aankoopwaarde van de auto. U kunt veelal dan ook nooit meer lenen dan 100 procent van het aankoopbedrag. In bepaalde uitzonderlijke gevallen staat de bank u toe om voor de aankoop van uw nieuwe auto tot 110 procent van de aankoopwaarde te lenen. Op deze manier kunnen ook eventuele opties in uw lening worden opgenomen. Hoeveel u precies kunt lenen voor de aankoop van een auto is dus afhankelijk van de werkelijke aankoopwaarde van het voertuig in kwestie.

Zelf berekenen hoeveel ik kan lenen voor de aankoop van een eigen auto

Aan de hand van bovenstaande informatie kunt u eigenlijk reeds grotendeels zelf berekenen hoeveel u kunt lenen voor de aankoop van een eigen auto. Denk er wel aan dat bovenstaande niet het enige is waar u rekening mee dient te houden. Ook uw maandelijks inkomen speelt immers een grote rol bij het bepalen van het bedrag dat u kunt lenen voor de aankoop van een eigen auto. Het is bijvoorbeeld voor de hand liggend dat u met een inkomen van amper 1200 euro per maand geen autolening kunt afbetalen van meer dan 300 euro. Houd tot slot ook rekening met eventuele andere reeds lopende leningen.