Een woning kost handenvol geld, weten hoeveel u exact kunt lenen is dan ook zeer belangrijk.

Inleiding – hoeveel kan ik lenen voor een woning?

We vertellen u waarschijnlijk niets nieuws wanneer we zeggen dat banken tegenwoordig heel streng zijn geworden in het toekennen van een krediet. In het bijzonder geldt dit voor een lening die wordt afgesloten met als doel de aankoop van een woning te financieren. Hoewel de kans dat u meer kunt lenen dan u daadwerkelijk kunt terugbetalen op dit vlak dus zeer klein is, is het wel zo dat u beter ook zelf kunt uitrekenen hoeveel u kunt lenen voor een woning. Hierbij is het zeer belangrijk om er ook rekening mee te houden dat het bedrag dat u kunt lenen voor de aankoop van een woning niet alleen afhankelijk is van uw inkomen. Ook de aankoopwaarde van uw woning zal immers mee bepalen over hoeveel u kunt lenen voor de aankoop van een woning.

Hoeveel kan ik lenen voor de aankoop van een woning?

Hoeveel u precies kunt lenen voor de aankoop van een woning hangt dus voornamelijk af van uw persoonlijke financiële situatie. Er wordt door de bank eerst immers gekeken naar uw inkomen. Bedraagt deze (bijvoorbeeld) 1500 euro, dan wil dat niet automatisch zeggen dat u ook 1500 euro per maand kunt afbetalen. Er zijn immers nog heel wat andere kosten die u moet kunnen betalen. De bank houdt er bijvoorbeeld rekening mee dat u 1000 euro minimaal per maand dient over te houden. Wanneer u dan over een inkomen van 1500 euro beschikt wil dat dus zeggen dat u nog 500 euro overhoudt voor het afbetalen van een hypothecaire lening.

Zelf berekenen hoeveel ik kan lenen voor een woning?

Bovenstaande biedt u eigenlijk reeds de mogelijkheid om te weten te komen hoeveel u maandelijks kunt afbetalen. Zelf berekenen hoeveel u kunt lenen voor de aankoop van een woning is dus zeker en vast mogelijk. Hou er tot slot wel nog rekening mee dat zoals reeds eerder werd aangehaald ook de aankoopwaarde van uw woning belangrijk is. In de meeste gevallen zal de bank immers nooit meer dan 90 tot maximum 100 procent van de aankoopwaarde van uw woning willen financieren. Ook het totaal bedrag dat u kunt lenen voor uw woning kan dus zeer eenvoudig berekend worden. Wat u exact kunt lenen wordt bepaald door uw bank of kredietverstrekker, maar op deze manier weet u toch globaal waar u ongeveer rekening mee dient te houden. Ook kan het zijn dat er aspecten in uw persoonlijke situatie voorkomen die de hypothecaire lening zowel negatief als positief kan beïnvloeden.