Geld lenen zonder inkomen, maar met de nodige zekerheid, het kan!

Inleiding – Lenen zonder inkomen

Geld lenen zonder inkomen blijft binnen de financiële wereld een heikel punt. Het is natuurlijk zo dat mensen ook zonder inkomen nood kunnen hebben om op een zeker ogenblik geld te lenen en dan is het voor die mensen belangrijk om te weten wat hun mogelijkheden zijn. Dat die mogelijkheden niet altijd even uitgebreid zijn spreekt voor zich. Geld lenen zonder inkomen is vooral een kwestie van goed na te denken over welke financiering u aan kunt. Het heeft immers geen enkele zin om een financiering af te sluiten die u wel voorziet van een aardige som geld, maar die u niet kunt afbetalen. Lenen zonder inkomen mag dan met andere woorden wel mogelijk zijn, ongevaarlijk is het zeker niet.

Hoeveel kan ik lenen zonder inkomen?

Om geld te kunnen lenen zonder inkomen moet er naar andere financiële zaken gekeken worden. Het ontbreken van een inkomen zou er immers bij de normale gang van zaken automatisch voor zorgen dat u niet over de mogelijkheid zou beschikken om geld te lenen. Wanneer u geen inkomen heeft gaan we er vanuit dat u een uitkering geniet. Is dat het geval, dan kan ook die uitkering aanzien worden als een bron van inkomsten. Vanaf het ogenblik dat er sprake is van inkomsten is het in theorie ook meteen mogelijk om een krediet af te sluiten. Het spreekt echter voor zich dat het bedrag dat u zult kunnen lenen met een uitkering veel lager ligt dan wanneer u wel over een bepaald echt inkomen beschikt.

Lenen met een uitkering, waar rekening mee houden?

Wanneer u geld wenst te lenen op basis van een uitkering is het van het grootste belang om er rekening mee te houden dat het resterende maandelijkse kapitaal dan wel erg klein wordt. Een uitkering mag dan wel zorgen voor een bepaald inkomen, het is niet zo dat u hier rijkelijk kunt van leven. Wanneer u dan ook nog eens bijvoorbeeld de helft van uw uitkering moet gebruiken voor het afbetalen van een lening blijft er al snel weinig meer over. Hoewel het mogelijk is om met een uitkering geld te lenen moet u hier ook niet al teveel van verwachten.