Een geschikt krediet voor wie een bepaalde termijn wenst te overbruggen

Inleiding – Overbruggingskrediet

Wanneer u er voor kiest om een krediet af te sluiten is het veelal de bedoeling om de afbetaling van dat krediet niet alleen in fasen plaats te laten vinden, maar ook te spreiden over verschillende jaren. Althans dat is normaal het geval, want bij een overbruggingskrediet is dat bijvoorbeeld niet het geval. Een overbruggingskrediet is immers een krediet dat zoals de naam reeds laat vermoeden vooral geschikt is voor mensen die op zoek zijn naar een krediet om een bepaalde termijn mee te overbruggen. Een overbruggingskrediet is eigenlijk een soort van hypothecaire lening die kan worden afgesloten door mensen die reeds over een woning beschikken, maar van plan zijn om een nieuw huis aan te kopen. We vertellen er u in dit artikel graag meer over.

Waarom kiezen voor een overbruggingskrediet?

Wanneer u als eigenaar van een woning van plan bent om een tweede huis aan te kopen is dat veelal alles behalve voor de hand liggend. Wanneer u van plan bent om de eerste woning sowieso te verkopen kan een overbruggingskrediet de oplossing bieden. Bent u niet van plan om de eerste woning te verkopen en wenst u gewoon een tweede woning aan te kopen, dan bent u aangewezen op een zogenaamde tweede hypotheek. Een overbruggingskrediet is met andere woorden enkel en alleen interessant wanneer u met zekerheid kunt zeggen dat uw eerste huis binnen een vooropgestelde termijn (veelal wordt deze beperkt tot één à maximum drie jaar) is verkocht. Kunt u dit niet, dan brengt een overbruggingskrediet de nodige risico’s met zich mee. Hoe dan ook is het eigenlijk de enige kredietvorm die u in de vooropgestelde situatie van dienst kan zijn.

Hoeveel kan ik lenen met een overbruggingskrediet?

Hoeveel u kunt lenen door middel van een overbruggingskrediet is afhankelijk van verschillende factoren. Het bedrag dat u met een overbruggingskrediet kunt lenen kan zelfs verschillen van bank tot bank. U moet bij het bepalen van het kredietbedrag wel steeds rekening houden met de potentiële verkoopwaarde van uw eerste huis. Doorgaans wordt die immers als maatstaf gebruikt voor het bedrag dat u min of meer kunt lenen door middel van een overbruggingskrediet. Over het algemeen wordt het bedrag dat u kunt lenen vastgesteld op min of meer 100 procent van de restwaarde van uw eerste huis. Het staat u als vanzelfsprekend vrij om ook bij een overbruggingskrediet een zogenaamde eigen inbreng te doen in uw nieuwe woning.