Iedereen beschikt over de mogelijkheid om privé geld te lenen

Inleiding – Privé geld lenen

Wanneer u geld wenst te lenen heeft u eigenlijk twee mogelijkheden. U kunt er voor kiezen om privé geld te lenen en dan bijgevolg ook privé aansprakelijk te zijn voor uw lening of u kunt er voor kiezen om zakelijk geld te lenen. Privé geld lenen is voor veel mensen echter de enige mogelijkheid. Als werknemer is het immers niet mogelijk om een zakelijke lening af te sluiten. Privé geld lenen heeft zo zijn voordelen, maar u moet er bij een private lening helaas wel altijd rekening mee houden dat u over de hele lijn persoonlijk aansprakelijk bent. Dat is vervelend omdat u zo geen enkele zekerheid heeft dat de financiering u niet zuur zal opbreken. Gelukkig zijn er wel een aantal richtlijnen waar u rekening mee kunt houden die het risico op wanbetaling zoveel mogelijk beperken.

Hoeveel kan ik privé lenen?

De eerste vraag die mogelijke private kredietnemers zich stellen is hoeveel men precies kan lenen. Helaas is hiervoor geen sluitend antwoord te geven. Hoeveel iemand precies kan lenen is immers volledig afhankelijk van de persoon in kwestie. Allereerst is het bijvoorbeeld belangrijk om rekening te houden met uw inkomen. Indien u slechts over een inkomen van bijvoorbeeld 1200 euro beschikt is het vrijwel onmogelijk om voor 1000 euro aan leningen af te betalen. Wanneer u 2000 euro verdient is dat echter weer beter mogelijk. Het inkomen wordt door banken hoe dan ook steeds als maatstaf gebruikt om te kunnen bepalen hoeveel u precies kunt lenen.

Welke nadelen zijn er verbonden aan privé geld lenen?

Zoals reeds aangehaald zijn er verschillende voor-, maar ook nadelen verbonden aan privé geld lenen. Het grootste nadeel aan privé geld lenen zit hem in het feit dat u persoonlijk aansprakelijk bent voor het afbetalen van de lening in kwestie. Kunt u met andere woorden op een zeker ogenblik niet meer aan uw verplichtingen tegenover de bank voldoen, dan heeft deze laatste het recht om beslag te laten leggen op uw persoonlijke bezittingen. Denk er met andere woorden goed over na alvorens privé geld te lenen en hou zeker rekening met uw financiële beperkingen.