Voor iedereen geldt dat er een maximale som is die geleend kan worden afhankelijk van de financiële situatie. De financiële situatie wordt bepaald door een combinatie van inkomsten, maandelijkse lasten en eventuele andere vaste uitgaven. Ook de consistentie van de inkomsten speelt een grote rol. Uiteindelijk is het doel om de financiële zekerheid van een persoon niet in het gedrang te brengen door het toekennen van een krediet. De maximale som is het bedrag dat maximaal ontleend kan worden zonder zichzelf in financiële moeilijkheden te brengen. In normale omstandigheden mogen de vaste uitgaven, inclusief de maandelijkse betalingen voor de lening, niet hoger liggen dan een derde van de inkomsten, maar in praktijk is dit vaak anders.

Waarom is er een maximaal bedrag vastgelegd?

Het maximale bedrag dat men kan lenen is vastgelegd om mensen tegen zichzelf te beschermen. Iedereen heeft wel iets wat hij of zij graag zou willen hebben, maar niet kan betalen. Een krediet biedt dan vaak de uitkomst. Maar wanneer men de lening ook niet kan betalen, eindigt men met heel wat problemen die vermeden hadden kunnen worden. Het maximale bedrag gaat dit tegen. Doordat wordt vastgelegd welk bedrag maximaal betaald kan worden voor een persoon, is er de zekerheid dat de lening zonder problemen afgelost kan worden.

calculator1Het maximale leenbedrag berekenen

Om het maximale bedrag te kennen, moet men een overzicht maken van alle maandelijkse uitgaven en inkomsten en zien hoeveel hier maandelijks nog bij kan voor men een derde van zijn inkomsten moet afgeven aan het begin van iedere maand. Op die manier kent men zijn maximale maandelijkse som. Aan de hand van deze som kan dan het maximaal te ontlenen bedrag bepaald worden. Dit bedrag zal afhankelijk zijn van de rente die een instelling vraagt. Bij een lage rente of een langere termijn zal het maximale bedrag hoger liggen. Om dit te berekenen kunt u het beste gebruik maken van de kredietsimulator die door diverse aanbieders op hun website staan.